Saturday, April 18, 2009

hadiah terbaik....

Hadiah Terbaik :
-> Kepada kawan - Kesetiaan
-> Kepada musuh - Kemaafan
-> Kepada ketua - Khidmat
-> Kepada yang muda - Contoh terbaik
-> Kepada yang tua - Hargai budi mereka dan kesetiaan
-> Kepada pasangan - Cinta dan ketaatan
-> Kepada manusia - Kebebasan

No comments:

Post a Comment